Lệnh đế chế đỏ

Lệnh đế chế đỏ
Dành cho những ai trình còi hoặc chơi đế chế đơn giản để giải trí

Stormbilly: Lấy ro-bo

Big Momma: Lấy ô-tô trắng

Pow: Lấy em bé bắn súng

Photon Man: Lấy người máy

BigDaddy: Lấy ô-tô đen
Convert This!: Biến phù thuỷ thường thành phù thuỷ sét

King Arthur: Biến chim chóc thành rồng

Grantlinkspence: Biến thú vật (nai, voi...) thành thần (sức tấn công mạnh hơn nên không nên dùng lệnh này khi định săn voi vì đó là 1 thảm hoạ, có thể mất đến 4 nông dân nếu dám tấn công voi thần)

Black Rider: Biến ngựa đen bắn tên khi chết thành máy bắn đá thần

Pepperoni Pizza: Tăng 1000 thịt

Coinage: Tăng 1000 vàng

Woodstock: Tăng 1000 gỗ

Quary: Tăng 1000 đá

ICBM: Giúp pháo tầm thấp bắn tên được xa( 90+9)

Big Bertha: Giúp xe bắn đá bắn được xa va nhanh hơn

Hoyohoyo: Giúp phù thuỷ chạy nhanh hơn và máu tăng lên thành 600

Dark Rain: Giúp cung A đi được trên biển, đồng thời hóa thành cây. 

Flying Dutchman: Giúp thuyền có thể đi trên bờ

Resign: Tự thua

Homerun: Tự thắng

Reveal map: Xoá sương mù

No Fog: Nhìn thấy quân giặc

Steroids: Xây nhanh

E=mc2 trooper: Tạo ra Photon Man có sức công phá như ôtô.

grantlinkspence : Giết thú bằng 1 nhát

gaia : Điều khiển thú rừng

medusa : Nông dân thành medusa. Khi bị giết lại biến thành Cung C.Cung C bị giết biến thành Pháo.

killx : Giết thằng 'X' theo vị trí (1,2,3,4,5,6,7, từ trên xuống 

hari kari : Nhận thua 

diediedie : Tất cả đều chết 

home run : Dành phần thắngjack be nimble : pháo bắn ra ngườiUpsidFlintmobile : ngựa R bắn tên chạy nhanh và bắn nhanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét