Lệnh đế chế 3

Lệnh đế chế 3
X marks the spot :hiện bản đồ
Medium Rare Please :nhận 10,000 food
Give me liberty or give me coin :nhận 10,000 coin
Nova & Orion :nhận 10,000 XP
A recent study indicated that 100% of herdables are obese
:nuôi béo toàn bộ động vật trên bản đồ
Speed always wins :tăng tốc độ xây nhà
Sooo Good :bật “Musketeer’ed!” khi bạn bị giết bởi
Musketeer


Ya gotta make do with what ya got :gọi 1 con Mediocre Bombard ở nhà chính
<censored> :đưa 10,000 wood
this is too hard :thắng trận đấu
tuck tuck tuck :gọi 1 cái ô tô đỏ đi qua mọi thứ
Shiver me Timpers! :giết hết tàu đối phương trên bản đồ
Where's that axe? :George Crushington
<nature is cured> :nhận 10,000 Wood 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét